31 Lipiec 2014 roku

Aktualności

Zmiany w przepisach prawa

2014-07-30

Czytaj więcej

Utrudnienia związane z wyłączeniem prądu

2014-07-22

Czytaj więcej

Opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego

2014-07-22

Czytaj więcej

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie standaryzacji pism w procedurach administracyjnych

2014-07-10

Z dniem 25 grudnia 2014r. wejdzie w życie Ustawa z 23 kwietnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. z 24 czerwca 2014r., poz. 822).

Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2014-07-10

Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 czerwca 2014r w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (MP. z 17 czerwca 2014r., poz. 492).

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

2014-07-10

Z dniem 23 czerwca 2014r. weszło w życie Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 18 czerwca 2014r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 23 czerwca 2014r., poz. 816).

Czytaj więcej

Informacja dla rolników dotycząca zasad rozliczania VAT

2014-07-01

W załączniku umieszczono szczegółową informację dotyczącą powyższego tematu.

załącznik

Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

2014-06-24

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 kwietnia 2014r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 16 czerwca 2014r., poz. 782).

Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

2014-06-20

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 marca 2014r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 05 czerwca 2014r., poz. 752).

Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych

2014-06-11

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia ministra finansów w sprawie z 5 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 29 maja 2014r., poz. 701).

Czytaj więcej

1 z 6  Nastepna >>
e-podatki

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
Wyszukiwarka OPP
UKS Zielona Góra
IC Rzepin
Dziennik Ustaw